Privacy Policy

Privacy Policy voor bezoekers van de webshop ActionParts.nl
De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de webshop ActionParts.nl bezoekt.

1. Beheer
De webshop ActionParts.nl staat onder beheer van WebAction.nl.
De contactgegevens zijn te vinden via het navigatiemenu.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ActionParts.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b ActionParts.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ActionParts.nl kan de gegevens die door de klant worden verstrekt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere emails zoals, maar niet beperkt tot, een email waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid e.d., waarvan ActionParts.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle webshop voor de klant.

3. Cookies
3a ActionParts.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan ActionParts.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen voor vragen over de Privacy Policy via email contact opnemen met ActionParts.nl.
De contactgegevens zijn te vinden via het navigatiemenu.

5. Disclaimer
ActionParts.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging in de webshop is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten van de webshop ActionParts.nl
De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers van ActionParts.nl en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij ActionParts.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
ActionParts.nl kan de gegevens die door de klant worden verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere emails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een email waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid e.d., waarvan ActionParts.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle webshop voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan ActionParts.nl zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan ActionParts.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. ActionParts.nl kan de klant in een dergelijk geval echter wel vragen om de wijziging op een door ActionParts.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan er een legitimatiebewijs worden verlangd.